Borstwervelkolom en rib problematiek

Pijn tijdens diep in- en uitademen en de relatie met de ribben en de borstwervelkolom

Misschien wel eens ervaren wanneer u diep inademt dat dit niet goed lukt. Het kan komen door uw longen uiteraard. Maar wanneer een medisch specialist, zoals een dokter of longarts, u heeft onderzocht en verteld dat het probleem zich daar niet bevindt dan kan het mogelijk komen door een beperking op borstwervelkolom niveau. Vaak zien wij een bewegingsbeperking van de borstwervelkolom als de aanhechting van de ribben naar de borstwervelkolom.

Wanneer we diep inademen dan spreiden de ribben zich. Dit noemen we de inspiratiestand van de ribben. Wanneer we weer uitademen dan dalen de ribben. Dit noemen we de expiratiestand van de ribben. Wanneer deze bewegingen niet uitgevoerd kunnen worden door de ribben kan dit een prikkel veroorzaken in dit gebied wat zich uit in pijn. Er is geen schade echter door de beperkte bewegelijkheid kan het lichaam zich wel uiten met pijn. Ook wanneer een rotatie naar links of rechts wordt gemaakt met de romp roteert de rib mee. Wanneer de rotatie zowel van de borstwervelkolom als ribben zelf niet goed uitgevoerd kan worden kan dat beperkingen geven in onze ademhaling.

Wanneer u last heeft van een bewegingsbeperking wat zich uit in  een ademhalingsprobleem en pijn kan dit specifiek behandeld worden. Dit doen we door mobilisaties en manipulaties toe te passen op die specifieke rib en wervel. Het effect van een mobilisatie of manipulatie is dat het gewricht beter kan bewegen maar ook ontstaan er meer ontspanning rondom het gebied wat behandeld wordt. Met mooie woorden noemen we dit behandelen op biomechanisch niveau en neurofysiologisch niveau. Na het uitvoeren van deze technieken merkt men vrijwel direct verschil waardoor er beter bewogen als geademd kan worden.

Herkent u dit probleem tijdens ademen? Dan kunnen wij u helpen. Plan uw afspraak bij Move Together fysiotherapie in Den Bosch/Empel.