Oefeningen borstwervelkolom

Start positie

Ga zitten op handen en knieën zoals op de foto. Plaats een hand in de nek en kijk naar beneden. Let erop dat de knieën in een lijn staan met de heupen en de handen met de schouders.

Start positie

Eind positie

Start vanuit de begin positie. Beweeg nu de elleboog naar buiten en kijk mee met de elleboog. Hou de eindpositie 3 seconden vast en voer dit 10 keer uit.

Eind positie

Startpositie open boek

Ga op de zij liggen en trek knieën hoog op. Plaats de handen op elkaar als een boek die dicht is en strek de armen uit zoals op de foto. Leg het hoofd ontspannen neer op de grond of op een kussen.

Startpositie open boek

Tussenpositie open boek

Begin vanaf de start positie. Sla de bovenste hand omhoog als een boek die opengaat. Kijk mee met de hand.

Tussenpositie open boek

Eindpositie open boek

Draai met de arm nu zo ver mogelijk naar buiten en kijk mee met deze beweging. Let erop dat de heupen niet meedraaien met de rotatie. Hou de eindpositie 3 seconden vast. Voer dit 10 keer uit.

Eindpositie open boek

Startpositie foamrol oefening

Pak een foamrol en leg deze op de grond. Ga voor de foamrol zitten en trek de knieën op zoals op de foto.

Startpositie foamrol oefening

Eindpositie oefening foamrol

Ga verder bij de start positie. Ga nu naar achteren met de rug en hang over de foamrol heen. Plaats beide handen in de nek zodat het hoofd ondersteund is. Zoek zelf de eindgrens op en hou dit 10 seconden vast. Herhaal dit minimaal 3 keer.

Eindpositie oefening foamrol