VR-training

Chronische nekklachten en Virtual Reality training

Wanneer u langer last heeft dan drie maanden van uw nekklacht wordt dit geclassificeerd onder een chronische nekklacht.

Symptomen die veel voorkomen bij chronische nekklachten zijn:

  • Schokkerige bewegingen maken met de nek
  • Verminderd uithoudingsvermogen hebben van de spieren in de nek wat aan het einde van de dag een vermoeid en zwaar gevoel geeft
  • Lagere bewegingssnelheid
  • Verminderde kracht
  • Verminderd bewegingscontrole
  • Stijver bewegingspatroon
  • Angst om te bewegen

Ook komt een verkeerde houding en een verminderd bewustzijn van de positie van de nek vaak voor. Dit zijn allerlei reacties om de nek te beschermen. Helaas leidt dit op de lange duur vaak tot verergering van de klacht.

Onderzoeken en behandeltechnieken waren vroeger met name gericht op statische bewegingen terwijl een nek juist zo dynamisch is. Daarom is er onderzoek en behandeling verricht bij mensen met chronische nekklachten door middel van Virtual Reality (VR) training waarbij er heel dynamisch getraind wordt. VR-training laat positieve effecten zien op zowel korte als lange termijn.

Hoe werkt dit eigenlijk in het lichaam?

Chronische nekpijn is een verandering op hersenniveau. De pijn, de manier van bewegen en allerlei andere functies worden aangestuurd door de hersenen. De sensomotorische cortex (gebied in de hersenen) is de regelaar voor de manier en het gevoel van bewegen. Als er al langdurige tijd klachten zijn in de nek geeft dit op dit niveau in de hersenen een probleem. Dit probleem kan echter wel opgelost worden door de sensomotorische cortex aan te spreken tijdens het uitvoeren van de oefeningen. Dit kan gedaan worden middels een training via een externe focus. VR-training doet dit automatisch. Dit komt namelijk doordat er in een andere wereld (een externe wereld) getraind wordt. Wanneer de manier van bewegen verandert geeft dit een positief effect op verbetering van de functie van de nek wat leidt tot een afname van pijn. We zijn met deze training dus niet gericht op de pijn maar juist gericht op de functie van de nek.

Ervaart u al langdurig (chronische) nekklachten? VR training kan de oplossing zijn. 
Plan uw afspraak bij Move Together fysiotherapie in Den Bosch/Empel.