Praktijk reglement Move Together fysiotherapie

Praktijk reglement

 

 • Aanmelden:
  U kunt zich per mail, via de website of telefonisch aanmelden. Tijdens de aanmelding wordt er gevraagd om uw NAW gegevens, BSN nummer en emailadres.
 • Bereikbaarheid:
  We zijn bereikbaar via telefoon 0636052982 (bellen of whatsapp) en via email info@movetogetherfysiotherapie.
 • Openingstijden:Omdat wij een startend bedrijf zijn, zijn er nog geen vaste openingstijden. U kunt via de website, mail of telefonisch een afspraak inplannen
 • Behandelduur: De duur van een behandeling kan verschillen. Binnen Move Together fysiotherapie kunt u rekening houden met ongeveer 30 minuten.
 • Afmelden: Een afspraak afmelden moet altijd 24 uur van tevoren. Wanneer dit niet zo moeten wij de behandeling in rekening brengen (verzuimnota)
 • Kwaliteit: Alle therapeuten binnen Move Together fysiotherapie beschikken over een BIG registratie en zijn ingeschreven bij het Centraal Kwaliteit Register voor fysiotherapeuten. Meer informatie hierover kunt u terugvinden op www.kngf.nl
 • Hygiene: Wij vragen u om uw eigen handdoek mee te nemen.
 • Klachten: Wanneer u niet tevreden bent over de behandeling of manier van omgang van uw therapeut dan kunt u dit altijd melden. De klacht zal conform KNGF richtlijn worden behandeld
 • Privacy: Move Together fysiotherapie houdt al uw medische gegevens bij via een Elektronisch Patiënten Dossier systeem. Op deze dossiervorming is de Wet bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Alleen gegevens die van belang zijn voor de behandeling worden opgeslagen. Gegevens van patiënten worden niet gedeeld aan derden mits u daar zelf toestemming voor geeft.
 • Eigendommen: De praktijk is niet verantwoordelijk voor uw eigendommen
 • Zorgverzekering: Uw behandeling wordt volledig of gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraar. Houdt er rekening mee dat Move Together fysiotherapie geen contracten heeft afgesloten bij zorgverzekeraars.Wij hebben geen inzicht in behandelingen die u hetzelfde jaar heeft gehad bij een andere praktijk. Wanneer dit is geef dit dan door aan uw behandelend therapeut. U bent altijd zelf verantwoordelijk voor uw eigen vergoeding.

Betalingsvoorwaarden

 • Tarieven staan vast en kunnen niet gewijzigd worden
 • Afmeldingen dienen 24 uur van tevoren worden gedaan
 • Betalingen worden altijd direct uitgevoerd te worden na een consult. Dit kan per pin, contant of via een betaalverzoek.
 • Wanneer na consult niet meteen betaald is moet het bedrag binnen twee weken na factuurdatum betaald zijn. Indien dit niet het geval is heeft de praktijk recht om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen.
 • Alle kosten die erbij komen wanneer er incassomaatregelen zijn genomen, zijn kosten voor de client/patiënt.
  • Betalingsvoorwaarden van het incassobedrijf zijn leidend wanneer deze zijn ingeschakeld.

Vergoedingen

 • Jonger dan 18 jaar: Bent u jonger dan 18 dan komen de behandelingen uit de basisverzekering. U heeft recht op maximaal 18 behandelingen per jaar. Vanwege de contractvrije zorg bij Move Together fysiotherapie kan het zijn dat u een deel zelf bij moet betalen. Kijk dit zelf goed na.
 • Ouder dan 18 jaar: Bent u ouder dan 18 jaar dan komen de behandelingen uit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen waar u recht op heeft kunt u terugvinden in uw eigen polis. Vanwege de contractvrije zorg bij Move Together fysiotherapie kan het zijn dat u een deel zelf bij moet betalen. Kijk dit zelf goed na.

Houdt er rekening mee dat wij niet kunnen zien of u elders bij een fysiotherapeut bent geweest. Geef dit altijd aan wanneer dit van toepassing is.

Tarieven

Screening / intake / onderzoek             €50

Verwijzing intake onderzoek                 €50

Zitten fysiotherapie in praktijk              €35

Zitting fysiotherapie AAN HUIS             €40

Zitting manuele therapie in praktijk      €45